Bouwplannen Hotels van Oranje

Hartelijk welkom op de webpagina gewijd aan de toekomstige bouwplannen van de Hotels van Oranje, bedoeld om dit initiatief voor iedereen zichtbaar te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze plannen een positieve economische impuls betekenen voor Noordwijk en de Noordwijkers. Maar overtuig vooral uzelf.

Ver-zet windmolens WE ZIJN NIET TEGEN WINDENERGIE, MAAR TEGEN DE GEPLANDE LOCATIE

MOTIES en KADERS

De nieuwe plannen voor Hotel van Oranje en de bouw van circa 124 appartementen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard en Jan van Henegouwenweg zijn ontwikkeld op basis van moties en kaders die de Noordwijkse gemeenteraad in februari en maart 2013 heeft vastgesteld. Hier de 15 moties en kaders.

WAARDE VOOR NOORDWIJK

De nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje geven Noordwijk een positieve impuls.

PRESENTATIES

De nieuwbouw plannen van de Hotels van Oranje zijn ontworpen door de Noordwijkse architect Diederik van Egmond. Bekijk hier de presentatie die hij aan de commissie- en gemeenteraadsleden heeft gegeven.

De plannen voor Hotel van Oranje zijn ontworpen door Jacco van Duin.

Steun de nieuwbouwplannen voor de Hotels van Oranje in Noordwijk aan Zee

IN DE MEDIA

De bouwplannen van de Hotels van Oranje krijgen veel aandacht in de media.
Hier vindt u een overzicht van wat tot dusverre is gepubliceerd.

Wist u trouwens dat?