Bouwplannen Hotels van Oranje

Hartelijk welkom op de webpagina gewijd aan de toekomstige bouwplannen van de Hotels van Oranje, bedoeld om dit initiatief voor iedereen zichtbaar te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze plannen een positieve economische impuls betekenen voor Noordwijk en de Noordwijkers. Maar overtuig vooral uzelf.

HET LAATSTE NIEUWS…

18/09/2017       Brief aan gemeente Noordwijk – verzoek vaststelling Bestemmingsplan
11/09/2017       Brief aan gemeente Noordwijk – zienswijze ontwerp Bestemmingsplan Duineveld
06/09/2017     Nieuw plan Hotels van Oranje voldoet aan alle kaders
22/08/2017     Reactie Raadsvoorstel verlenging beslistermijn bestemmingsplan
08/08/2017     Brief gemeente Noordwijk Raadsvoorstel verlenging beslissingstermijn
27/07/2017     Brief van gemeente Noordwijk Collegereactie
13/07/2017     Verzoek vastleggen Bestemmingsplan ´Hotel en Residence Oranje c.a.´
10/07/2017     Nakomen afspraken gemeente Noordwijk/Hotels van Oranje inzake parkeren
16/06/2017       Nakomen afspraken gemeente Noordwijk/Hotels van Oranje
24/01/2017       Bram Mol neemt afstand - De Noordwijker
20/01/2017       Verklaring Bram Mol - Rectificatie Leidsch Dagblad 14 januari 2017
04/10/2016       Presentatie aan raadscommissie
28/06/2016      
Brief College aan Gemeenteraad rapportage voortgang dossier Hotels van Oranje
07/04/2016       Amendement beslispunt 4 ontwikkeling Hotels van Oranje
07/04/2016       Amendement beslispunt 3 
Hotels van Oranje
07/04/2016       Amendement kaders ontwikkeling Hotels van Oranje
16/03/2016       Reactie Hotels van Oranje op Nota van Beantwoording inclusief bijlage 
03/03/2016       Memo van mr. I. Haverkate van Gijs Heutink Advocaten - reactie Oplegnotitie Nota van Beantwoording 
25/02/2016       Toezendingsbrief beantwoording inspraakreactie
23/02/2016       Nota van beantwoording inspraak reacties
23/02/2016       Oplegnotitie bij Nota van beantwoording
 

Ver-zet windmolens WE ZIJN NIET TEGEN WINDENERGIE, MAAR TEGEN DE GEPLANDE LOCATIE

MOTIES en KADERS

De nieuwe plannen voor Hotel van Oranje en de bouw van circa 124 appartementen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard en Jan van Henegouwenweg zijn ontwikkeld op basis van moties en kaders die de Noordwijkse gemeenteraad in februari en maart 2013 heeft vastgesteld. Hier de 15 moties en kaders.

WAARDE VOOR NOORDWIJK

De nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje geven Noordwijk een positieve impuls.

PRESENTATIES

De nieuwbouw plannen van de Hotels van Oranje zijn ontworpen door de Noordwijkse architect Diederik van Egmond. Bekijk hier de presentatie die hij aan de commissie- en gemeenteraadsleden heeft gegeven.

De plannen voor Hotel van Oranje zijn ontworpen door Jacco van Duin.

Steun de nieuwbouwplannen voor de Hotels van Oranje in Noordwijk aan Zee

IN DE MEDIA

De bouwplannen van de Hotels van Oranje krijgen veel aandacht in de media.
Hier vindt u een overzicht van wat tot dusverre is gepubliceerd.

Wist u trouwens dat?

In gesprek met de NOORDWIJKERS

In mei 2013 is op uitnodiging van de HOTELS van ORANJE het overleg met omwonenden gestart.