Nieuwsarchief

  Nieuwsarchief 2015
23-02-2016 Brief Hotels van Oranje aan Raad van State: Beroep niet-tijdig beslissen
19-02-2016   Raadsvoordracht Nota van beantwoording
11-02-2016   Brief van College: Nota van beantwoording inspraakreacties
21-01-2016   Brief aan Gemeenteraad Noordwijk - Ontbreken reactie en overleg vanuit het College
14-12-2015 Brief aan College en Gemeenteraad -  Reactie op brief PON
11-12-2015 Brief aan cvdK de heer drs. J. Smit - Reactie op brieven Puur Noordwijk
07-12-2015  Brief aan College en Gemeenteraad Belang van juiste feiten inspraakreacties PON en PUUR Noordwijk
07-12-2015 Reactie HOTELS van ORANJE op PON flyer (bijlage)
07-12-2015 Reactie HOTELS van ORANJE 4 december 2013 (bijlage)
07-12-2015 Reactie HOTELS van ORANJE op PUUR advertentie (bijlage)
07-12-2015 Inspraakformulier PUUR advertentie (bijlage)
27-11-2015 Brief aan College - Reactie op brief van 17/11/2015 van College aan Gemeenteraad
27-11-2015 Brief aan College: Inspraakreacties Hotels van Oranje
20-11-2015 Brief aan college inzake reactie inspraak
17-11-2015 Brief aan College inzake nakoming gemaakte afspraken
17-11-2015 Brief aan College inzake nakoming gemaakte afspraken
27-11-2015 Brief aan College: Inspraakreacties Hotels van Oranje
20-11-2015 Brief aan college inzake reactie inspraak
11-09-2015 Bedankbrief aan de Noordwijkers voor hun steun en formulier zienswijze bouwplannen
08-09-2015 Open brief aan de Noordwijkers voortgang bouwplannen
02-07-2015 Brief Raadsbesluit voorontwerpbestemmingsplan Hotel en Residence Oranje
01-07-2015 Brief aan de gemeenteraad over de voortgang planologische procedure
01-07-2015 Brief college aan gemeenteraad; voorontwerpbestemmingsplan locatie Hotels van Oranje
13-03-2015 Brief Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Noordwijk
   
  Nieuwsarchief 2014
02-12-2014 Brief Hotels van Oranje aan college gemeente Noordwijk over voortgang naar aanleiding van brieven 28 oktober en 12 november 2014
17-11-2014 Brief college gemeente Noordwijk met reactie op brief van gemeente Noordwijk 12 november 2014  
12-11-2014 Brief college gemeente Noordwijk aan Hotels van Oranje met update
Bijlage; amendement raadsvoordracht burgerinitiatief van 30 oktober 2014
10-11-2014 Brief Gijs Heutink Advocaten aan gemeenteraad gemeente Noordwijk inzake ingebrekestelling
Brief Gijs Heutink Advocaten aan college gemeente Noordwijk inzake ingebrekestelling gemeenteraad
20-10-2014 Brief Hotels van Oranje aan college gemeente Noordwijk met Wob verzoek
26-09-2014 Brief Hotels van Oranje aan college gemeente Noordwijk over vervolgprocedure planontwikkeling
Bijlage Gijs Heutink Advocaten: Bevoegdhedenovereenkomst van 22 september 2014
16/17-09-2014 Brief gemeente Noordwijk aan Hotels van Oranje over vervolgprocedure planontwikkeling Hotels van Oranje
29-08-2014 Brief gemeente Noordwijk aan Hotels van Oranje over besluitvorming locatie Hotels van Oranje
29-07-2014 Brief college aan gemeenteraad gemeente Noordwijk over bouwrechten Hotels van Oranje
17-07-2014 Brief Gijs Heutink Advocaten aan college gemeente Noordwijk met reactie op berekening bouwrechten Hotels van Oranje
Bijlage brief Gijs Heutink Advocaten aan college gemeente Noordwijk; memo met reactie onderzoek BügelHajema
03-07-2014 Brief Hotels van Oranje aan college en gemeenteraad gemeente Noordwijk; herinnering aan aanbiedingsbrief van 15 mei 2014
Bijlage: Aanbiedingsbrief van 15 mei 2014
15-05-2014 Aanbiedingsbrief van Hotels van Oranje aan college en gemeenteraad gemeente Noordwijk, met concept bestemmingsplan
‘Noordwijk Hotel en Residence Oranje c.a.’ en ontwerp bouwplannen
23-04-2014 Brief Hotels van Oranje aan gemeenteraad gemeente Noordwijk
Bijlage memo Gijs Heutink Advocaten
17-04-2014 Brief Hotels van Oranje aan gemeenteraad gemeente Noordwijk: Afspraak is afspraak
Bijlage anonieme Flyer met stempotlood
Bijlage tekening bouwplannen Hotels van Oranje
17-02-2014 Brief Hotels van Oranje aan college en gemeenteraad gemeente Noordwijk inzake aanpassing IRV en BKP
15-01-2014 Wijkvereniging Het Oude Zeedorp en Hotels van Oranje tekenen overeenkomst
Bijlage foto, vlnr Bernard Kuiper, Charles de Boer, Carry Cramer, Bram Mol en Bas Brekelmans
   
  Nieuwsarchief 2013
14-11-2013 Informerende presentatie aan commissie- en raadsleden
Presentaties

Bekijk hier de presentatie van Victor Salman, adviseur van de Hotels van Oranje van 5 september 2013

Bekijk hier de presentatie van de Noordwijkse architect Diederik van Egmond van 5 september 2013

Bekijk hier de presentatie van Jaap Liethof, algemeen directeur bij de Hotels van Oranje van 5 september 2013

Bekijk hier de aangepaste presentaties van de Noordwijkse architect Diederik van Egmond van 14 November 2013

- Nieuwbouw ontwikkeling

- Jan van Henegouwenweg

28-03-2013 Motie ondersteuning verklaring met betrekking tot de Hotels van Oranje
27-03-2013 Gezamenlijke verklaring van de Hotels van Oranje en het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk
27-02-2013 Motie Kaders ontwikkeling locatie Hotels van Oranje, van de Gemeenteraad van Noordwijk