In gesprek met de Noordwijkers

In mei 2013 is op uitnodiging van de HOTELS van ORANJE het overleg met omwonenden gestart.
Op 15 mei en 16 mei hebben initiatiefnemer Bram Mol en adviseur Victor Salman overleg gehad
met vertegenwoordigers van Wijkvereniging Het Oude Zeedorp en Platform Ons Noordwijk.
Tijdens deze constructieve bijeenkomsten hebben zij de gelegenheid gekregen en aangegrepen om
hun mening te geven over de bouwplannen en de vijftien door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

De eerste globale stedenbouwkundige modellen zijn daarna op 15 juli door architect
Diederik van Egmond toegelicht en met de omwonenden besproken, gevolgd door de presentatie van
verder verfijnde modellen en de invulling van de vastgestelde kaders op 25 juli, 2 september, 25 september,
15 oktober, 25 oktober en 5 november.
Bij die laatste zes bijeenkomsten waren, naast vertegenwoordigers van Wijkvereniging Het Oude
Zeedorp en Platform Ons Noordwijk, ook bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren Parallel
Flat aanwezig. Op 11 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de directe buren
van de Hotels van Oranje en op 19 oktober en 23 november waren alle Noordwijkers welkom tijdens de inloopmiddag.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om omwonenden inzicht te geven in de plannen, de effecten op hun
eigen omgeving, de bijdrage aan Noordwijk als geheel èn om te onderzoeken of kan worden gekomen
tot een zo breed mogelijk gedragen plan. De bijeenkomsten worden gedurende de hele planperiode
voortgezet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties van Noordwijkers:

Geachte  Heren  Mol en Charles  de Boer
 

Ik volg de discussies over de nieuw bouw van uw Hotel .
Ben inwoner van Noordwijk en wil toch even laten weten dat ik het waardeer dat jullie ondanks sommige politieke partijen,
voor de gemeente Noordwijk doen mijn steun hebben jullie!!!
Ga zo door!!! mooi ontwerp wat ik heb gezien .

Blijf het volgen Succes.

Hartelijk groet

Chris Stroombergen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees meer over de resultaten van het overleg met de omwonenden.

Raad stemt in met stedenbouwkundig schetsplan Hotels van Oranje. Zie het amendement van Lijst Salman.

Reactie Platform Ons Noordwijk

Reactie Hotels van Oranje