Moties en Kaders

De Noordwijkse gemeenteraad heeft  de kaders vastgesteld waaraan de bouwplannen van de Hotels van Oranje moeten voldoen. Hieronder ziet u de ‘moties’ waarin deze kaders zijn beschreven. Daarnaast een brief van de Hotels van Oranje aan de gemeente over het NICC.

De schetsen van de bouwplannen op deze pagina zijn een uitwerking van de kaders, waarbij het groene vinkje aangeeft of aan de kaders is voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement beslispunt 4 ontwikkeling Hotels van Oranje

Amendement beslispunt 3 Hotels van Oranje

Amendement kaders ontwikkeling Hotels van Oranje

Motie gemeenteraad 27 februari 2013

Gezamenlijk door het college van de gemeente Noordwijk en de Hotels van Oranje getekende verklaring
27 maart 2013


Motie gemeenteraad 28 Maart 2013

Hotels van Oranje aan de slag, 25 juli 2013